ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU

 

"Gloria Victis 1863-1864 - Pamięć i tradycja"
w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
na Ziemi Łowickiej

 

Scenariusz: Marek Wojtylak

 

Wprowadzenie

Wystawa została przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych prezentowanych od 22 lutego do 30 kwietnia 2013 r. w siedzibie Oddziału w Łowiczu Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Jej celem jest pokazanie różnych form kultywowania pamięci o wydarzeniach i bohaterach Powstania Styczniowego na Ziemi Łowickiej.

Ekspozycja składa się z czterech części tematycznych:

 1. We Lwowie biło serce Polski, pokazującej archiwalia ze Zbioru Władysława Tarczyńskiego poświęcone zorganizowanym we Lwowie obchodom 50. rocznicy wybuchu powstania.
 2. Dla uczczenia bohaterów Powstania w Łowiczu w okresie międzywojennym, prezentującej dokumenty dotyczące weteranów powstania oraz różnych form utrwalenia miejsc pamięci narodowej w Łowiczu.
 3. Obchody 100. rocznicy Powstania w Łowickiem, przybliżającej uroczystości zorganizowane w Łowiczu i powiecie łowickim w 1963 r.
 4. W 150. rocznicę Powstania w Łowiczu i regionie, dotyczącej tegorocznych obchodów wybuchu powstania.

Wykaz źródeł

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Oddział w Łowiczu

 1. Akta gminy Dąbkowice z siedzibą w Jamnie,
 2. Akta miasta Łowicza,
 3. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Łowiczu,
 4. Zbiór afiszów,
 5. Zbiór Teresy i Zygmunta Pągowskich,
 6. Zbiór fotografii z Łowicza i powiatu łowickiego,
 7. Zbiór Władysława Tarczyńskiego.

Zbiory rodziny Jana Wegnera

Fotografie Ewy i Bogumiła Liszewskich z Łodzi oraz Sylwestra Cichala z Parmy pod Łowiczem