O "Grupie Kampinos"

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. w Puszczy Kampinowskiej stacjonowały oddziały VIII Rejonu dowodzone przez kpt. „Szymona” Jerzego Krzyczkowskiego oraz oddziały żołnierzy z Wileńszczyzny pod dowództwem por. „Góry”, później „Doliny” Adolfa Pilcha.

Z ww. jednostek, a także z innych oddziałów utworzono zgrupowanie pod nazwą „Grupa Kampinos”,  którego trzon stanowił pułk „Palmiry-Młociny” (rozkaz o nowej koncentracji z dnia 3-go sierpnia). Dowódcą zgrupowania „Grupa Kampinos” był kpt. „Szymon” Jerzy Krzyczkowski, który po kilku dniach przekazał dowodzenie oddziałami podczas akcji bojowych „Dolinie” Adolfowi Pilchowi. W połowie sierpnia 1944 roku, zgodnie z rozkazem dowódcy grupy „Północ” płk. Walichnowskiego, dowództwo nad oddziałami przebywającymi w Puszczy Kampinoskiej, objął mjr „Okoń” Alfons Kotowski. Zgrupowanie liczyło od 2600 do 3500 żołnierzy.

Dowództwo Armii Krajowej postawiło przed oddziałami „Grupy Kampinos” następujące zadania:

Przy dowództwie „Grupy Kampinos” działała radiostacja Komendy Głównej  AK utrzymująca kontakt z Londynem, a poprzez Londyn z Warszawą. Radiostacja odbierała sygnały o zrzutach, które zabezpieczane były przez oddziały „Grupy Kampinos”, a także nadawała meldunki o gotowości bojowej oddziałów.

W nocy z 15 na 16 sierpnia 1944 r. oddziały „Grupy Kampinos” w sile ok. 700 dobrze uzbrojonych żołnierzy pod dowództwem płk. „Wiktora” Ludwika Wiktora Konarskiego wyruszyły na pomoc walczącej Warszawie.

Żołnierze przedostali się na Żoliborz i walczyli w okolicach dworca gdańskiego.

Po raz drugi oddziały „Grupy Kampinos” wyruszyły na pomoc Warszawie 19 sierpnia pod dowództwem mjr „Okonia” (ok. 550 żołnierzy). Miały za zadanie wspomóc wysiłki zmierzające do nawiązania kontaktu Żoliborza ze Starym Miastem.
Żołnierze z „Grupy Kampinos” ponieśli duże straty w tych akcjach, wielu z nich poległo.

Pod koniec września Niemcy przystąpili do likwidacji „Grupy Kampinos”. Operację przeprowadzoną z użyciem broni pancernej i lotnictwa nazwano „Spadająca Gwiazda” (Sternschnuppe).

Wobec przeważających sił niemieckich przystąpiono do wycofania się z terenu Puszczy Kampinowskiej. 27 września 1944 r. mjr „Okoń” wydał rozkaz wymarszu w kierunku Gór Świętokrzyskich. 29 września 1944 r. oddziały Grupy Kampinos dotarły do torów kolejowych w okolicy Jaktorowa i tu stoczyły bitwę z wojskami niemieckimi. Wielu żołnierzy poległo, wielu zostało rannych i dostało się do niewoli. Tylko nielicznym udało się przebić z okrążenia i przedostać w Góry Świętokrzyskie.

Bitwa pod Jaktorowem była ostatnią bitwą  zgrupowania „Grupy Kampinos”.

72-1724-0-0-1


72-1724-0-0-2


72-1724-0-0-3


72-1724-0-0-4


72-1724-0-0-5


72-1724-0-0-6