Strona główna   Kontakt    Dojazd   Mapa strony        

 

Konto

Szanowni Państwo, w związku z art. 93 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) i zamknięciem tzw. rachunku dochodów własnych, od 1 stycznia 2011 r. zmianie ulega numer konta Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, na które należy dokonywać wpłat za usługi świadczone przez archiwum (m.in.: kserokopie, kopie elektroniczne, kwerendy).

Od 1 stycznia 2011 r. wpłaty prosimy dokonywać na numer konta:

91 1010 1010 0009 0922 3100 0000,  NBP O/O Warszawa


Informujemy także, że od 1 stycznia 2011 r. zostają zamknięte punkty inkasenckie w oddziałach zamiejscowych archiwum. Oznacza to, że oddziały nie będą przyjmować wpłat gotówkowych. Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane tylko w kasie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Krzywe Koło 7, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.15.

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem 15 marca 2011 r.  zaprzestaje przyjmowania wpłat gotówkowych, przekazów pocztowych oraz czeków.

Płatności za usługi świadczone przez archiwum należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa:

dla przelewów krajowych:
NBP O/O (Oddział Okręgowy) Warszawa
plac Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa
nr rachunku 91 1010 1010 0009 0922 3100 0000 

dla przelewów z zagranicy:
SWIFT CODE: NBPL PLPW
IBAN: PL  91 1010 1010 0009 0922 3100 0000