Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 14 - Grójecka


(1/28): sygn. 3812 (2/28): sygn. 3813 (3/28): sygn. 3814 (4/28): sygn. 3815 (5/28): sygn. 3816
(6/28): sygn. 3817 (7/28): sygn. 3818 (8/28): sygn. 3819 (9/28): sygn. 3820 (10/28): sygn. 3821
(11/28): sygn. 3822 (12/28): sygn. 3823 (13/28): sygn. 3824 (14/28): sygn. 3825 (15/28): sygn. 3826
(16/28): sygn. 3827 (17/28): sygn. 3828 (18/28): sygn. 3829 (19/28): sygn. 3830 (20/28): sygn. 3831
(21/28): sygn. 3832 (22/28): sygn. 3833 (23/28): sygn. 3834 (24/28): sygn. 3835 (25/28): sygn. 3836
(26/28): sygn. 3837 (27/28): sygn. 3838 (28/28): sygn. 3839