Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Tom 41 - Sienna


(1/17): sygn. 5664 (2/17): sygn. 5665 (3/17): sygn. 5666 (4/17): sygn. 5667 (5/17): sygn. 5668
(6/17): sygn. 5669 (7/17): sygn. 5670 (8/17): sygn. 5671 (9/17): sygn. 5672 (10/17): sygn. 5673
(11/17): sygn. 5674 (12/17): sygn. 5675 (13/17): sygn. 5676 (14/17): sygn. 5677 (15/17): sygn. 5678
(16/17): sygn. 5679 (17/17): sygn. 5680