Budynek Królewskiej Komisji Osadniczej, była siedziba przedstawicielstwa dowództwa XXI Korpusu Armii w Poznaniu,
obecnie Colegium Maius UAM przy ul. Fredry 10.
"Tutaj został mi przyznany urlop do Warszawy."