Wprowadzenie
Geneza Osi
Pałac Saski
Ogród Saski
Okres zaborów
20-lecie międzywojenne
II wojna światowa
Grób Nieznanego Żołnierza
   
 

OGRD SASKI

Zaoenie ogrodowe stanowio nieodczny skadnik barokowych rezydencji krlewskich. Ogrd utworzony dla Augusta II by najwiksz czci Osi Saskiej i obecnie jest jej najlepiej zachowanym elementem.

Pod zaoenie ogrodu przeznaczono przylegajcy do paacu obszar rezydencji Morsztynw oraz tereny posiadoci Tarw odkupione w 1714 roku. Na jego rozplanowanie w oparciu o o paacu wpyno istniejce zaoenie ogrodowe. Ostateczny ksztat picioboku o powierzchni okoo 17 ha nadano Ogrodowi Saskiemu w okresie panowania Augusta III. Od poudnia ogrd ograniczony by ulic Krlewsk, natomiast od pnocy jego zasig wyznaczay tereny posesji pooonych przy ulicy Senatorskiej. Zachodni granic wytyczay ulice Graniczna i abia oraz, bdca symetrycznym odpowiednikiem abiej, ulica Saska. Od zachodu prowadzi do Ogrodu portal zwany elazn Bram. W 1735 roku od strony poudniowej i zachodniej wzniesiono mur z bastionami.

Wielki Salon w Ogrodzie Saskim, Zbir Korotyskich, nr zesp. 201, sygn. IV 55elazna Brama stanowiaca zachodnie wejscie do ogrodu saskiego, Zbir Korotyskich, nr zesp. 20

Najwaniejsza budowl ogrodow by tzw. Wielki Salon, znajdujcy si na osi zaoenia. By to dwukondygnacyjny, trjosiowy budynek o wysokoci 21 m, zaprojektowany najprawdopodobniej przez Daniela Mateusza Pppelmanna. Spord pierwotnej zabudowy posesji wykupionych przez Augusta II zachowano jedynie dawny dwr Bokuma, ktry od 1770 roku peni funkcj oranerii. Na terenie Ogrodu ustawiono liczne rzeby o treci metaforycznej.