Wprowadzenie
Geneza syrenki
Dokumenty królewskie
Dokumenty miejskie...
...wojskowe i policyjne
Mapy
Konkurs 1915 r.
Według artystów
Pozostałe
Galeria
     
 Więcej wizerunków w Galerii

Już w XIX w. pojawiały się głosy postulujące konieczność zmiany wizerunku warszawskiej syrenki ze względu na jego nieestetyczność i brak artystycznego polotu. Szczególnie dobitnie wypowiadał się na ten temat malarz Marian Wawrzeniecki w 1900 r. na łamach "Tygodnika Ilustrowanego":"(...) motyw tak wdzięczny jak syrena herb m. Warszawy dotychczas niewyzyskany artystycznie, w nieusprawiedliwionem pozostaje zaniedbaniu…bezkształtność, bezstylowość do tej chwili trwa i piękna syrena zawsze widnieje w niezmiennej, nieestetycznej pozie z ogonem śledzia(…)". Jego artystyczne propozycje nie wzbudziły należytego zainteresowania. Miał jednak nadzieję , ze dojdzie do ogłoszenia konkursu na graficzny projekt nowej syrenki.Z kolei satyryczne pismo "Mucha" z 1907 r. zaprezentowało - w kontekście sparodiowanej mowy posła warszawskiej mniejszości narodowej Aleksiejewa - wizerunek syrenki bez oręża, w postawie pełnej pokory wobec rosyjskich władz.