Wprowadzenie
Geneza syrenki
Dokumenty królewskie
Dokumenty miejskie...
...wojskowe i policyjne
Mapy
Konkurs 1915 r.
Według artystów
Pozostałe
Galeria
     
 


Z racji rangi Warszawy jako stolicy, jej symbol - syrenka, często występował obok herbu całej Rzeczypospolitej. Okazjami do wyeksponowania godła miasta bywały przeróżne uroczystości z udziałem króla, np. uroczyste wjazdy królewskie do Warszawy, bogato wówczas dekorowanej: w 1677 r. podczas wjazdu Jana III (dwie syreny dmące w trąby na bramie na Krakowskim Przedmieściu), w 1764 r. przy okazji złożenia przysięgi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu przez magistrat Warszawy (trzy bramy triumfalne od Zamku do Ratusza przybrano w chorągwie i herby Rzeczypospolitej, króla i miasta. 

Syrenka zdobiła również dokumenty królewskie wystawione dla miasta. Jej wizerunek widnieje na ozdobnej winiecie dokumentu Zygmunta III z 1589 r. ponawiającego przywileje dla Starej Warszawy. Na dokumencie Augusta III z 1720 r. nadającym przywileje cechowi siodlarskiemu Starej Warszawy znajduje się kolorowy inicjał z syrenką.