Syrenka z 1572, Zbiór Korotyńskich, sygn. IV/4 (APW)