Wyszukiwarka - Listy ekshumowanych - Archiwum Państwowe w Warszawie


W
zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie znajdują się dane dotyczące osób, których ciała zostały ekshumowane na terenie Warszawy w latach 1945-1947. W czasie okupacji, a szczególnie powstania warszawskiego, znaczna cześć ofiar nie została pochowana na cmentarzach, z uwagi na toczące się walki. Do pochówków wykorzystywano każdy skrawek zieleni, trawniki, parki, podwórza, rowy przeciwpancerne. Do zwłok dołączano pojemnik (najczęściej butelkę) z informacjami, takimi jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia. Po zakończeniu wojny rozpoczęto ekshumacje, które zakończyły się w 1947 roku pochowaniem zmarłych na warszawskich cmentarzach. Za każdym razem sporządzano listę ekshumowanych, przepisując zawarte w pojemnikach informacje. Dokumenty te są przechowywane w zespole "Akta miasta Warszawy" w części "Zarząd Miejski m.st. Warszawy Wydział Statystyczny", w jednostkach archiwalnych o sygnaturach 168, 169, 454, 455.

Na podstawie list Archiwum Państwowe w Warszawie sporządziło internetową bazę danych zawierającą 15163 imion i nazwisk oraz sygnatury. Wyszukiwanie ułatwia specjalnie sporządzona wyszukiwarka. W najbliższym czasie planowane jest dołączenie elektronicznych kopii list.

Nie wszystkie nazwiska udało się odczytać. Część wpisów zawiera tylko fragmenty nazwisk, same imiona lub pseudonimy. W pole wyszukiwania zatem można wpisać dowolny ciąg znaków.


Nazwisko lub imię (fraza):