Wyszukiwarka - Księgi meldunkowe - Archiwum Państwowe w Warszawie sekcja w Łowiczu

W
yszukiwarka mieszkańców miasta Łowicza zawiera nazwiska i imiona osób zachowane w księgach meldunkowych z lat 1920-1950.

Księgi meldunkowe stanowią fragment zespołu archiwalnego Akta miasta Łowicza (sygn. 3346-4649), na który składają się dokumenty z lat 1783-1950 przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie sekcja w Łowiczu.

WWyszukiwarka mieszkańców Łowicza zawiera ponad 50 tys. nazwisk. Powstała w oparciu o indeksy osobowe do ponad 1000 ksiąg meldunkowych budynków mieszkalnych położonych przy ulicach od litery A (ul. Arkadyjska) do Ż (ul. Żabia).

Po wpisaniu w wyszukiwarkę nazwiska lub jego fragmentu pojawi się wynik wraz z sygnaturą archiwalną książki meldunkowej, w której występuje dana osoba. Dodatkowe informacje - dotyczące m.in. nazwy ulicy, numeru domu, okresu zameldowania - można uzyskać po złożeniu podania do Archiwum Państwowego w Warszawie sekcja w Łowiczu na adres pocztowy: ul. 3 Maja 1 99-400 Łowicz lub drogą elektroniczną: apw.lowicz@warszawa.ap.gov.pl.

Prosimy pamiętać, że wpisów do ksiąg meldunkowych domów dokonywali sami lokatorzy, którzy nierzadko słabo posługiwali się pismem. Stąd pisownia niektórych nazwisk może okazać się błędna lub zniekształcona. Życzymy owocnych poszukiwań!


Nazwisko lub imię:


Księgi meldunkowe stanowią cenny materiał nie tylko jako źródło do badań genealogicznych i socjologicznych. Są źródłem danych, takich jak: data i miejsce urodzenia lub zgonu, imiona przodków; pozwalają śledzić związki rodzinne, ustalić zawód lub stanowisko, zaobserwować migrację pojedynczych osób lub całych rodzin.

Księgi z lat 1920-1950 ukazują przekrój społeczny i zawodowy Łowicza na przestrzeni 30. lat. Spotkamy w nich artystów, urzędników, nauczycieli, oficerów stacjonującego w mieście 10 pułku piechoty, kupców, rzemieślników i in. Odnajdziemy też osoby różnych wyznań, w tym nazwiska liczącej kilka tysięcy ludności żydowskiej, którą w marcu 1941 r. deportowano do getta warszawskiego. Oprócz stałych mieszkańców miasta figurują również w księgach uchodźcy, a wśród nich mieszkańcy Warszawy, wypędzeni przez niemieckiego okupanta ze swych domów w konsekwencji powstania 1944 r.;