Wyszukiwarka - Księgi rejestrowe RHA - Archiwum Państwowe w Warszawie

Internetowa baza danych firm "Małych"

Archiwum Państwowe w Warszawie przygotowało bazę firm zarejestrowanych w Warszawie w latach 1917-1946, w tzw. rejestrze handlowym Dział "A" [RH "A"], który obejmował:
Baza zawiera 21297 wpisów.

Na pojedynczy wpis składa się:

Poszukiwania umożliwia wyszukiwarka, która pozwala przeszukiwać bazę według nazwy firmy, nazwiska właściciela lub adresu.

UWAGA: - w części wpisów nazwisko właściciela umieszczone jest w rubryce "Nazwa firmy"; - w rubryce "Uwagi" znajdują się informacje o datach zmian: nazwy firmy, adresu, przeniesieniu zapisów do kolejnej księgi; - w rubryce "Adres", w odniesieniu do firm warszawskich, wpisano tylko nazwę ulicy, przy pozostałych firmach zamieszczono także nazwę miejscowości, w której działały.

Baza będzie stopniowo uzupełniana o wpisy z rejestru handlowego Dział "A" z lat 1947 - 1971.


Szukaj:wg nazwy firmy
wg właściciela
wg adresu

REJESTR HANDLOWY DZIAŁ "A"

Pojęcie rejestru handlowego wprowadziło na terenie Królestwa Polskiego rozporządzenie Generał Gubernatora Warszawskiego z 1916 r. o rejestrze firmowym i firmach handlowych.

Księgi rejestru handlowego Dział "A" prowadzone były początkowo przez Kaiserlich Deutsches Bezirkgericht Warschau (Cesarsko Niemiecki Sąd Okręgowy Warszawa), a od października 1917 r. przez Królewsko - Polski Sąd Okręgowy w Warszawie w układzie alfabetycznym głównie w oparciu o pierwszą literę nazwiska kupca.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przepisami z 1919 r., zmieniono zasady wpisów w Dziale "A" wprowadzając od księgi RH "A" VI wpisy od nr. 1 w obrębie każdej księgi w układzie chronologicznym.

Ustalono ponadto, że w Dziale "A" rejestrowane będą firmy handlujące jednoosobowo, spółki firmowe i spółki komandytowe z terenu okręgu warszawskiego, początkowo w Wydziale IV, a następnie II Handlowym Sądu Okręgowego w Warszawie. Od 1934 r. dodano zapis o objęciu nim "osób prawnych niebędących spółkami prawa handlowego, a prowadzącymi przedsiębiorstwo zarobkowe w większym rozmiarze".

Dane zawarte księgach RH "A" stanowią cenne źródło wiedzy o handlu i działalności gospodarczej małych, przedwojennych firm z terenu Warszawy i okręgu warszawskiego.


INNE WARSZAWSKIE REJESTRY HANDLOWE


W okresie międzywojennym Sąd Okręgowy w Warszawie prowadził - poza RH "A" - również inne rejestry handlowe:

RH "B" - spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo - akcyjnych, a od 1934 r. również towarzystw ubezpieczeń wzajemnych,

RH "C" - stowarzyszeń i związków uznanych za handlowe, a od 1934 r. również zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych,

RH "D" - przedsiębiorstw państwowych (od 1934 r.),

RS - spółdzielni i stowarzyszeń spółdzielczych (od 1921 r.),

Archiwum Państwowe w Warszawie posiada w swoim zasobie, oprócz ksiąg RHA, następujące księgi rejestrów:

RH "B" z lat 1917 - 1950
RH "C" z lat 1935 - 1948
RH "D" z lat 1935 - 1950
RS z lat 1921 - 1966

Adres tej strony to: www.warszawa.ap.gov.pl/wyszukiwarki/rha


Baza przedwojennych firm warszawskich i spacer śladami przedwojennych przedsiębiorców Targówka... Więcej