Co ty wiesz o swoim dziedzictwie?


Zestawienie folderów i plików

Bitwa warszawskaPoczątek ofensywy Armii Czerwonej

Ofensywa na Ukrainie
i Białorusi

Marsz na Warszawę

Plan bitwy warszawskiej

Warszawa w dniach bitwy

Przedmieście warszawskie

Walki na północnym Mazowszu

Manewr znad Wieprza

Józef Piłsudski
- wypowiedź dla prasy

Michaił Tuchaczewski
- cytat

Lord Edgar d'Abernon
- cytat

Louis Faury
- cytat

Propaganda wojenna
- wprowadzenieKarta pracy - plakat

W. Kocot
- wspomnienia
Ludwika Miedzwieckiego
- wspomnienia

Maria Dąbrowska
- wspomnienia

Jan Szczygielski
- wspomnienia
Odezwa zarządu warszawskiej gminy
żydowskiej
Odezwa Konsystorza
Ewangelicko
- Augsburskiego


List pasterski biskupów polskich

Odezwa gen. Józefa Hallera


Warszawa i warszawiacy po powstaniu warszawskimPowstanie warszawskie
- informacja

Warszawa po powstaniuWygnanie - relacjeW niewoli - relacjePowroty do domu - relacjeBiuro Odbudowy StolicyStare miasto

Plac zamkowy

Kolumna Zygmunta

Zamek Królewski

Katedra św. Jana

Krakowskie przedmieście

Biuro Odbudowy Stolicy - organizacja i działalność


Biuro Odbudowy Stolicy - Memory Of The World


Biuro Odbudowy Stolicy - Certyfikat UNESCO

Biuro Odbudowy Stolicy - Od początków działalności do
programu "Pamięć Świata" UNESCO

Biuro Odbudowy Stolicy - Instytucje chroniące dziedzictwo

Karty pracy
Karta pracy - dokument

Karta pracy - fotografia

Karta pracy - plakat

Karta pracy - mapy

Karta pracy - rysunek

Karta pracy - rysunek