Czas nadziei

Papież
Fragment homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego podczas mszy św. na placu Zwycięstwa w Warszawie


1980 - 1981
Wprowadzenie

FOTOGRAFIE
Wykaz fotografii


MATERIAŁY ULOTNE
ROK PIERWSZY


21 postulatów strajkujących załóg Wybrzeża, 1980

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

J. Tischner, Etyka Solidarności, Paryż 1982, s.7