Czas Okrągłego Stołu

A. Boniecki, "Tygodnik Powszechny", nr 6 z 8 lutego 2009 r.


Porozumienie Okrągłego Stołu w sprawie reform politycznych z 5 IV 1989 r.