Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w Warszawie i województwie warszawskim w latach 1960-1966
w materiałach archiwalnych i prasie z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie

Storna główna Archiwum Państwowego w Warszawie
>>>
<<<

Rada Narodowa m.st. Warszawy i Stołeczny Komitet Frontu Jedności Narodu informują mieszkańców Warszawy o zamierzeniach podjętych dla uczczenia obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Warszawa, luty 1959.

APW, Stołeczny Komitet Frontu Jedności Narodu w W-wie, sygn. 455, k.1

Uchwała Rady Narodowej m.st. Warszawy i Stałego Komitetu Frontu Jedności Narodu dotycząca udziału stolicy w obchodach Tysiąclecia Państwa Polskiego, Warszawa (pierwsza strona), 19 lutego 1959.

APW, Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy, Wydział Kultury, sygn. 295, s. 1