Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego w Warszawie i województwie warszawskim w latach 1960-1966
w materiałach archiwalnych i prasie z zasobu Archiwum Państwowego w Warszawie

>>>
<<<

Odezwa Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Ciechanowie do obywateli w sprawie dokonywania wpłat na fundusz budowy szkół w powiecie ciechanowskim, w ramach realizacji hasła budowy 1000 nowych szkół w kraju dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ciechanów 20 sierpnia 1959.

APW, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu, sygn. 64, s. 21

Odezwa Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Ciechanowie do obywateli w sprawie dokonywania wpłat na fundusz budowy szkół w powiecie ciechanowskim, w ramach realizacji hasła budowy 1000 nowych szkół w kraju dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ciechanów 20 sierpnia 1959.

APW, Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu, sygn. 64, s. 21v