"13-TEGO GRUDNIA ROKU PAMIĘTNEGO……"*


Stan wojenny, choć minęło od jego wprowadzenia 31 lat, wrósł już na trwałe w łańcuch wydarzeń znaczących powojenne dzieje Polski. Decyzje podjęte 13 grudnia 1981 r. przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego i gen. Wojciecha Jaruzelskiego wpisywały się w tradycję działań ówczesnego aparatu władzy skierowanych przeciw opozycji demokratycznej w Polsce.

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy przedstawia wystawę przypominającą atmosferę towarzyszącą tamtym dniom. Ekspozycję tworzą plansze tematyczne przybliżające, w ujęciu chronologicznym, sytuację sprzed 13 grudnia 1981 r., wprowadzenie stanu wojennego i klimat tego okresu aż do jego zakończenia.

Prezentowane materiały pokazują z jednej strony metody oddziaływania władz PRL-u na społeczeństwo (plakaty propagandowe kolportowane przez wydziały ideologiczne komitetów PZPR), z drugiej zaś odpowiedź na nie sił opozycyjnych. 

Przedstawiamy plakaty, ulotki, znaczki pocztowe, fragmenty biuletynów, materiały ze strajków, jak również materiały późniejsze, będące przejawem działań NSZZ "Solidarność", a także wydawnictwa niezależne powstałe z inicjatywy podziemnej "Solidarności" i osób prywatnych.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą wystawą, by uczestnicy tych wydarzeń raz jeszcze mogli powrócić do nich pamięcią, zaś ci, którzy ich nie pamiętają, by mogli cofnąć się w czasie o 31 lat. W ramach gromadzenia relacji dokumentujących lata 1980-1989 wykorzystano wspomnienia Jana Członkowskiego, w 1981 r. studenta Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Andrzeja Wróblewskiego, w 1981 r. kierownika Oddziału I Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.


* Za tytuł wystawy posłużył fragment ulotki kolportowanej w okresie stanu wojennego przez podziemną "Solidarność".

autorzy wspomnień: Jan Członkowski (Archiwum Państwowe m.st. Warszawy), Andrzej Wróblewski (emerytowany zastępca dyrektora Archiwum Państwowego m.st. Warszawy)

autorzy wystawy: Michał Kozieł, Violetta Urbaniak    

koncepcja i realizacja strony: Justyna Bardoga 

prezentowane materiały pochodzą z zasobów: Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Archiwum Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, Archiwum Akt Nowych oraz Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddziału w Łowiczu.