Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) — organ powstały w nocy z 12 na 13 XII 1981 r. i administrujący Polską w czasie stanu wojennego, miał charakter pozakonstytucyjny, posiadał cechy junty wojskowej. Został rozwiązany 22 VII 1983 r.


W jej skład weszli:


gen. armii Wojciech Jaruzelski, I sekretarz PZPR, premier rządu PRL, minister obrony narodowej

admirał Ludwik Janczyszyn, dowódca Marynarki Wojennej

gen. broni Eugeniusz Molczyk, główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej
gen. broni Florian Siwicki, szef Sztabu Generalnego WP, wiceminister obrony narodowej
gen. broni Tadeusz Tuczapski, główny inspektor obrony terytorialnej, wiceminister obrony narodowej
gen. dyw. Józef Baryła, szef Głównego Zarządu Politycznego WP, wiceminister obrony narodowej
gen. dyw. Tadeusz Hupałowski, minister administracji,
gospodarki terenowej i ochrony środowiska
gen. dyw. Czesław Kiszczak, minister spraw wewnętrznych
gen. dyw. Tadeusz Krepski, dowódca Wojsk Lotniczych
gen. dyw. Longin Łozowicki, dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
gen. dyw. Włodzimierz Oliwa, dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego
gen. dyw. Czesław Piotrowski, minister górnictwa i energetyki
gen. dyw. Henryk Rapacewicz, dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego
gen. dyw. Józef Użycki, dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego;
gen. dyw. Zygmunt Zieliński, sekretarz WRON, szef Departamentu Kadr MON
gen. bryg. Michał Janiszewski, szef Urzędu Rady Ministrów
gen. bryg. Jerzy Jarosz, dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
płk Tadeusz Makarewicz
płk Kazimierz Garbacik
płk Roman Leś; ppłk Mirosław Hermaszewski

ppłk Jerzy Włosiński… Do uczestniczenia w tych smutnych czynnościach, oznaczających jakby likwidację związku, koleżanki aktywistki zaprosiły mnie — przypuszczałem, że w charakterze obserwatora. Kiedy wszystkie dokumenty zostały spaczkowane a koleżanki nie ukrywały łez, chcąc je jakoś pocieszyć, nieoczekiwanie mocnym stanowczym głosem oświadczyłem „niech panie się nie martwią „Solidarność” na pewno się odrodzi”…

Andrzej Wróblewski