Gmina Baranowo

www.baranowo.pl

Majk -  cmentarz zlokalizowany na terenie lasów państwowych około 0,5 km od wioski Majk i około 100 m od drogi powiatowej w kierunku miejscowości Ramiona. Na cmentarzu o powierzchni 0,21 ha ułożonych jest poziomo  po 17 płyt betonowych w 18. rzędach o wymiarach 0,35 x 0,45 m symbolizujących nagrobki poległych. Wg informacji miejscowej ludności cmentarz  został utworzony w 1916 r., spoczywa na nim  112. żołnierzy niemieckich oraz około 2000. żołnierzy rosyjskich. 

Gmina Brok

www.brok.plW lesie przy trasie Brok-Małkinia Górna
– cmentarz, na którym pochowano nieznaną liczbę żołnierzy z okresu wojen napoleońskich i I wojny światowej.

W lesie przy trasie Brok-Poręba – mogiła zbiorowa nieznanych żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej z okresu I wojny światowej.

Brok – grób Nieznanego Żołnierza usytuowany na cmentarzu parafialnym.
Gmina Chorzele

www.chorzele.pl


Rycice – cmentarz z 1915 roku żołnierzy armii niemieckiej obok przystanku PKS przy drodze krajowej Pułtusk-Biskupice. Na cmentarzu tym, o pow. 0,08 ha, pochowanych jest 150. żołnierzy poległych w bitwach przasnyskich w 1915 roku. 

Ścięciel – dwa cmentarze: pierwszy znajduje się w lesie na północ od wsi. Po cmentarzu zostało tylko kilka starych grobów i część ogrodzenia ze słupami, na których umieszczona była brama. Z relacji mieszkańców wiadomo, że spoczywała tu lub na tym drugim cmentarzu nieustalona liczba żołnierzy niemieckich poległych na początku I wojny światowej, których przeniesiono na cmentarz w Mącicach. Drugi cmentarz znajduje się po prawej stronie drogi jadąc od wsi polną drogą na północ. Cmentarz praktycznie nie istnieje, teren jest zarośnięty i ciężko dostępny. Na cmentarzu są ślady kilku bardzo starych grobów. Nic nie wiadomo o spoczywających na nim. Z relacji mieszkańców wynika, że mogli tu leżeć żołnierze niemieccy polegli w I wojnę światową przeniesieni później do Mącic. Żołnierzami mogli być okoliczni mieszkańcy (oprac. na pdst. artykułu M. Maciaszczyka). 

Mącice – cmentarz położony w lesie ok. 30. metrów od drogi w kierunku Wielbarka. Na terenie cmentarza znajdują się bardzo stare groby dawnych mieszkańców (większość zniszczona). Mogiły żołnierzy niemieckich znajdują się po prawej stronie od głównego wejścia w dwóch rzędach o kształcie litery L. Wszystkie nagrobki żołnierzy czytelne. Cmentarz zaniedbany, groby mało widoczne, mogiły żołnierzy przykryte mchem (oprac. na pdst. artykułu M. Maciaszczyka).


Gmina Czerwin

Gucin/Wojsze – cmentarz żołnierzy armii rosyjskiej (z 78 DP) i niemieckiej (z 83 DP), którzy polegli podczas walk w okolicach Czerwina w sierpniu 1915 roku. Na planie koła, w centrum cmentarza znajduje się obelisk z głazów granitowych zwieńczony metalowym krzyżem z napisem: „Deutsche Krieger, Russische Krieger ruhen nach dem Kampf in Frieden”. Cmentarz zarośnięty, mogiły ziemne wokół obelisku niemal nieczytelne. Wokół mogiły ziemne prawie nieczytelne. Chruśnice – cmentarz (pow. 0,36 ha) założony 7 VIII 1915 r. przez Niemców po bitwie stoczonej w dniach 4- 8 VIII 1915 roku między rosyjską 33DP i niemieckimi 1 DRezGw. i 4 DPGw. Cmentarz znajduje się w lesie w kierunku miejscowości Suchcice. Pochownano na nim 150. żołnierzy armii niemieckiej, zachowało się 55 kamieni z napisami, ułożonych w 7. rzędach. 

Wólka Seroczyńska – zarośnięty, zniszczony cmentarz wojenny z I wojny światowej. Spoczywa na nim nieznana liczba żołnierzy nieustalonej narodowości.


Gmina Długosiodło

Grądy Szlacheckie – cmentarz wojenny, prawdopodobnie żołnierzy armii rosyjskiej i niemieckiej. Można rozpoznać zarysy 72. pojedynczych grobów, zajmuje obszar o wymiarach ok. 15 m x 15 m.


Gmina Goworowo

www.goworowo.pl

Czernie – cmentarz wojenny (pow. 0,17 ha) żołnierzy armii niemieckiej, założony w 1915 roku. Ogrodzony, czytelne mogiły ziemne, współczesna tablica pamiątkowa. Cmentarz porządkowany także przez żołnierzy z Koła Rezerwistów w Meppen.

Ponikiew Duża (Choinki) – cmentarz żołnierzy armii niemieckiej poległych w walkach na początku sierpnia 1915 roku. Mogiły ziemne, po środku tablica z nazwiskami 5. pochowanych żołnierzy, poległych 5 VIII 1915 roku. 


Ponikiew Duża (pod Pasiekami) – cmentarz (pow. 0,08 ha) żołnierzy armii niemieckiej poległych na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku, układ kwater czytelny, po środku współczesna tablica pamiątkowa. Spoczywa tu ok. 100. żołnierzy.

Ponikiew Duża (nad Stawami) – cmentarz żołnierzy armii niemieckiej poległych na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku, układ mogił i kwater nieczytelny. Zachowało się kilka kamieni nagrobnych ze słabo widocznymi napisami. Wśród poległych m.in. Betański, Ignasiak, Musiał, Kubasiak. Pochowani tu zostali żołnierze polegli między 21 VII a 1 VIII 1915 roku.

Cisk – cmentarz wojenny żołnierzy armii niemieckiej poległych pod koniec lipca 1915 roku, spoczywa tu ok. 100. osób, w tym wielu Polaków. Cmentarz porządkowany przez żołnierzy z Koła Rezerwistów w Meppen.

Nogawki – cmentarz wojenny o powierzchni 0,5 ha. Pochowani na nim są żołnierze z armii niemieckiej i rosyjskiej polegli w walkach 4-8 VIII 1915 roku (ok. 130. osób). Cmentarz porządkowany przez żołnierzy z Koła Rezerwistów w Meppen.Dzbądzek/Zaorze –
cmentarz żołnierzy armii niemieckiej poległych na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku. Położony na wzgórzu, w kształcie koła o powierzchni 0,12 ha. Na szczycie wzniesienia znajduje się pomnik o wysokości 1,5 m wykonany z kamieni. Cmentarz porządkowany przez żołnierzy z Koła Rezerwistów w Meppen.Wólka Kunińska – cmentarz (pow. 0,1 ha) żołnierzy armii rosyjskiej i niemieckiej poległych w 1915 roku. Pochowano na nim 532. żołnierzy. Zachował się pomnik z tablicą informującą o liczbie pogrzebanych (dość zniszczony).Kruszewo – znajdowały się tu dwa cmentarze wojenne z I wojny światowej. Obecnie nie ma po nich żadnego śladu. Liczba i narodowość pochowanych nieznana.

Gierwaty – zniszczony, zarośnięty cmentarz z I wojny światowej, położony w lesie. Liczba i narodowość pochowanych nieznana.

Grabowo – cmentarz z I wojny światowej, położony w lesie, znajdują się na nim trzy zbiorowe mogiły, obłożone polnym kamieniem. Liczba i narodowość pochowanych nieznana.Jurgi – wg ustaleń P. Ajdackiego znajdowały się tu dwa cmentarze z I wojny światowej.
Gmina Jednorożec

www.jednorozec.pl


Jednorożec – największy na Mazowszu cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Spoczywa na nim 1192. znanych żołnierzy głównie armii niemieckiej, 273. nierozpoznanych żołnierzy armii niemieckiej oraz 2119. nierozpoznanych żołnierzy armii rosyjskiej poległych w latach 1914-1918. W 1937 roku cmentarz został przebudowany, ustawiono kamienne stele z nazwiskami poległych, pochowano tu również żołnierzy ekshumowanych z innych mniejszych cmentarzy (np. z miejscowości Nakieł).
Parciaki – kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym, na której pochowano 98. żołnierzy armii niemieckiej poległych w bitwach przasnyskich w 1915 roku. Mogiły słabo czytelne.

Budy Rządowe – cmentarz żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej poległych w bitwach przasnyskich w marcu 1915 roku. Na planie kwadratu, spoczywa na nim ok. 200. żołnierzy. Mogiły żołnierzy armii niemieckiej oznaczone płytami betonowymi w 11. rzędach, mogiły żołnierzy armii rosyjskiej z krzyżami prawosławnymi.


Kobylaki – resztki cmentarza w głębi lasu. Mogiły słabo czytelne. Cmentarz odkryty przez Mariusza Maciaszczyka. Wg jego ustaleń spoczywa tu 68. żołnierzy armii rosyjskiej poległych w walkach pod koniec lutego 1915 roku.
Gmina Kadzidło

www.kadzidlo.pl


Jazgarka – cmentarz wojenny o powierzchni 0,02 ha usytuowany w lesie będącym własnością Nadleśnictwa Myszyniec w Zawodziu w odległości ok. 1,5 km od szkoły. Spoczywają na nim prawdopodobnie żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej polegli w 1914 i 1915 roku.Wach (obok szkoły) –
cmentarz wojenny o pow. 0,4 ha, na którym spoczywa ok. 100. żołnierzy armii niemieckiej poległych w 1914 roku.Wach (w kierunku Zalesia) – cmentarz wojenny z lat 1914-1918, o pow. 0,02 ha. Położony w lesie ok. 1 km od drogi Ostrołęka-Olsztyn. Nie jest znana liczba i narodowość pogrzebanych tu żołnierzy.Wach – cmentarz wojenny, na którym spoczywają żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej polegli w latach 1914-1915. Mogiły ziemne, słabo czytelne.

Wach – cmentarz wojenny z I wojny światowej.

Dylewo Stare – zarośnięty i zaniedbany cmentarz z I wojny światowej, układ mogił słabo czytelny. Spoczywają tu żołnierze armii niemieckiej i rosyjskiej w nieustalonej liczbie.


Piasecznia – cmentarz, na którym pochowano ok. 200. żołnierzy różnych narodowości poległych w czasie działań wojennych w okresie I wojny światowej. Powierzchnia cmentarza to 0,03 ha. Teren ogrodzony z metalowym krzyżem oraz granitową płytą pamiątkową, znajduje się przy drodze powiatowej Piasecznia-Wach, ok. 150 m od głównej drogi asfaltowej do wsi Kadzidło. Spoczywają tu również żołnierze polegli w wojnie 1920 r.


Kierzek – cmentarz wojenny położony we wschodniej części wsi na skraju lasu sosnowego, o pow. 0,25 ha, założony na planie prostokąta zapewne w latach 1914-1915. Spoczywa tu ok. 100. żołnierzy armii niemieckiej, mogiły słabo widoczne, porośnięte trawą.
Gmina Krasnosielc

Łazy – mogiła zbiorowa w kształcie kopca (25 m x 25 m), położona przy drodze Przasnysz-Ostrołęka, naprzeciw leśniczówki.
Gmina Krzynowłoga Mała

www.krzynowlogamala.plGrabowo-Rżańce – mogiła zbiorowa nieznanych żołnierzy z I wojny światowej. Mogiła zajmuje działkę o numerze ewidencyjnym 2201/7, której właścicielem jest Gmina Krzynowłoga Mała. Wierzchnią część mogiły stanowi grafitowa płyta. Pomnik jest otoczony ogrodzeniem. Stan obiektu jest dobry. W 2012 roku przeprowadzono remont mogiły zbiorowej w zakresie wymiany płyty nagrobnej.


Łanięta – miejsce po cmentarzu wojennym żołnierzy armii niemieckiej. Szczątki ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Rycicach.


Gmina Lelis

www.lelis.pl

Kurpiewskie Stare – cmentarz wojenny (15 m x 15 m), na którym prawdopodobnie spoczywają żołnierze armii niemieckiej (ok. 50. osób) polegli w 1915 roku. Gmina Lelis wykonała nowe ogrodzenie cmentarza, metalową tablicę pamiątkową a na mogiłach ustawiono metalowe krzyże.

Szkwa – cmentarz wojenny (15 m x 12 m) żołnierzy armii niemieckiej, założony w 1915 roku. Układ kwater i mogił nieczytelny. Staraniem Gminy Lelis cmentarz ogrodzono i ustawiono metalowy krzyż oraz pamiątkową tablicę.


Gmina Łyse

www.gminalyse.pl

Lipniki – cmentarz wojenny położony przy trasie Kadzidło-Łyse, odkryty w 2002 roku. Spoczywa na nim ok. 100. żołnierzy armii niemieckiej oraz trudna do określenia liczba żołnierzy armii rosyjskiej (3 zbiorowe mogiły). Żołnierze armii niemieckiej zostali przeniesieni na obecne miejsce pochówku w latach 1934-1935. Poprzednio spoczywali na cmentarzu w miejscowości Tartak, gm. Łyse.


Łyse – zbiorowa mogiła żołnierzy armii niemieckiej na cmentarzu parafialnym.

Zalas – kwatera wojenna żołnierzy armii niemieckiej na cmentarzu parafialnym.


Miasto Maków Mazowiecki

Maków (stary cmentarz) – symboliczna mogiła zbiorowa żołnierzy armii niemieckiej poległych w czasie I wojny światowej. Przed II wojną światową było tu kilka rzędów krzyży, które zostały zniszczone po przejściu frontu. Renowacja obiektu została sfinansowana ze środków niemieckiej organizacji Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursorge pod nadzorem Fundacji „Pamięć” z Warszawy.

Gmina Nasielsk

www.nasielsk.pl

Nasielsk – cmentarz zlokalizowany przy drodze wyjazdowej z Nasielska w kierunku na Płońsk (przy ul. Lipowej). Założony na planie nieregularnego prostokąta o wymiarach ok. 40 m x 50 m. Na terenie cmentarza znajduje się nasyp o wysokości ok. 3 m. Jest to miejsce pochówku żołnierzy napoleońskich i niemieckich. Żołnierze niemieccy byli tu grzebani podczas obu wojen światowych. Szczątki żołnierzy poległych podczas II wojny światowej zostały ekshumowane na cmentarz niemiecki w Mławce. Pierwotnie na terenie cmentarza znajdowały się betonowe nagrobki, z ocalałych kamiennych elementów ułożono krzyż.


„Kurhan” – w pobliżu wsi Cieksyn Kolonia, około 400 m na wschód od mostu kolejowego i 200 m na południe od torów, w lesie znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej. Spoczywa tu nieznana liczba żołnierzy poległych w 1915 roku. Prawdopodobnie pogrzebano tu także żołnierzy rosyjskich. Mogiła w kształcie kopca o średnicy ok. 18-20 m i wysokości ok. 3 m, na jej środku znajduje się metalowy krzyż, a pod nim leży kamień z wyrytym krzyżem i datą „1914/18”. Na górze mogiły ziemia usypana jest w kształcie okręgu (jakby pierścienia).


Gmina Olszewo-Borki

www.olszewo-borki.pl

Żebry-Stara Wieś - cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich założony w sierpniu 1915 roku. Pochowano na nim ok. 150. żołnierzy. Teren cmentarza jest ogrodzony przęsłami żelbetowymi z granitową płytą epitafijną. Cmentarz znajduje się na działce stanowiącej mienie gminne.


Miasto Ostrołęka

www.ostroleka.pl

Ostrołęka-Łazek (ul. Padlewskiego) – zniszczony cmentarz żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej poległych w latach 1914-1915. Założony we wsi Łazek, obecnie znajduje się po wschodniej stronie ul. Padlewskiego, za posesją nr 25. Układ cmentarza nieczytelny, teren cmentarza zabudowany domkami jednorodzinnymi. Liczba pochowanych żołnierzy nieustalona.Gmina Ostrów Mazowiecka

www.gminaostrowmaz.home.pl

Ostrów Mazowiecka - kwatera wojenna z I wojny światowej na cmentarzu parafialnym. (informacja od pezet49)

Sielc – miejsce po cmentarzu z I wojny światowej. Według W. Mossakowskiej został założony w 1914 roku przez Rosjan, a spoczywali na nim żołnierze armii rosyjskiej zmarli w koszarach koło Sielca i polegli podczas I wojny. Liczba pochowanych nieznana. Prawdopodobnie pogrzebano tam również żołnierzy armii niemieckiej. W 2012 roku nastąpiła ekshumacja i przeniesienie zwłok na cmentarz żołnierzy niemieckich w Polesiu k. Puław.

Dybki – cmentarz w kształcie kopca, położony w lesie. Zachowały się dwa kamienie nagrobne żołnierzy niemieckich poległych 10 VIII 1915 roku.

Komorowo – cmentarz w kształcie kopca z metalowymi krzyżami oraz drewnianym krzyżem prawosławnym. Pochowaną tu nieznaną liczbę żołnierzy (prawdopodobnie armii rosyjskiej) poległych na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku.

Lubiejewo Stare – cmentarz z I wojny światowej, na którym spoczywają nieznani żołnierze polegli na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku. Zachowały się trzy metalowe krzyże na ziemnych mogiłach.
Gmina Płoniawy-Bramura

www.ploniawy-bramura.pl

Nowy Podoś – cmentarz wojenny założony w 1915 roku, na którym pochowano 120. żołnierzy niemieckich, zarośnięty krzakami i drzewami. Układ kwater i mogił słabo czytelny.

Suche – mogiła zbiorowa o wymiarach 10 m x 20 m, położona w lesie po lewej stronie drogi Łazy-Płoniawy. Spoczywają tu żołnierze armii rosyjskie i niemieckiej polegli w 1915 roku.