Część IV

W 150. rocznicę Powstania w Łowiczu i regionie

Obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Łowiczu przebiegały pod patronatem burmistrza miasta Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego, który stanął na czele Społecznego Komitetu Obchodów. W ramach tych obchodów członkowie Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu zorganizowali 19 stycznia - przy udziale łowickich przewodników PTTK, harcerzy oraz przy pomocy finansowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu - inscenizację historyczną. Rozpoczęła się ona na Starym Rynku przedstawieniem rosyjskiej branki, po której została odegrana scena eskortowania przez patrol konny kozaków dwóch schwytanych po bitwie pod Bolimowem powstańców. Następnie odbyła się na Nowym Rynku inscenizacja wykonania wyroku przez powieszenie Adolfa Szoppego, zbiegłego z armii carskiej ekspozytora poczty w Pleckiej Dąbrowie. Inscenizacja zakończyła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Powstańców 1863 r. oraz ułożeniem ze zniczy daty: 1863.

W dniu 10 lutego 2013 r. Oddział PTTK w Łowiczu zorganizował Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego. Miał on na celu przypomnienie bitwy, jaką stoczył na terenie Puszczy Bolimowskiej oddział powstańczy dowodzony przez hr. Władysława Stroynowskiego z wojskami rosyjskimi.

Istotnym elementem obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego były wystawy, w tym otwarta 22 lutego 2013 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Oddziału w Łowiczu Archiwum Państwowego m.st. Warszawy wystawa "Gloria Victis 1863-1864 - Pamięć i tradycja". W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński, prezes Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk dr Tadeusz Żaczek, dyrektor Muzeum w Łowiczu Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Renata Frączek i prezes łowickiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Joanna Bolimowska.