Rozdział II150. rocznica powstania styczniowego

„Jakoż nadszedł dzień 27 lutego [1861 r.] Przed Zamkiem strzelano: raniono wielu, zabito pięciu ludzi. Przerażanie, wzburzenie było wielkie; delegacja, złożona z wybitniejszych w mieście osobistości, udała się do księcia Gorczakowa [...] pozwalając na pogrzeb, nie czynił żadnych zastrzeżeń, zatem pogrzeb 5 poległych odbył się z wielką okazałością.”

 

Prezentowane materiały

  1. Członkowie delegacji obywatelskiej
  2. Notka w gazecie codziennej o pogrzebie 5-ciu zabitych.
  3. Karta pocztowa przedstawiająca pogrzeb 5-ciu zabitych.
  4. Pomnik na Cmentarzu Powązkowskim na grobie 5-ciu zabitych

 

„Po dniu 8 Kwietnia [1861 r.] i nowych strzałach pod Zamkiem, gdzie ofiar liczono do 200, trwoga i rozpacz panowały w mieście; zaczęto gromadzić się po kościołach, urządzano nabożeństwa, śpiewano pieśni patrjotyczne, przywdziano żałobę.”

 

Prezentowane materiały

  1. Ogłoszenie Dyrektora Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie śpiewów w kościołach.
  2. Fotografie przedstawiające osoby w strojach żałoby narodowej. 
  3. Zarządzenia porządkowe w sprawie oznak żałoby narodowej.
  4. Postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w sprawie zgromadzeń w miejscach publicznych.
  5. Rozporządzenie porządkowe dla policji w związku z wprowadzeniem stanu wojennego w Królestwie Polskim.

 

„Z przyjazdem W. Księcia Konstantego obiecywano sobie, że względniej będzie; ale kiedy zaraz pierwszego dnia jego pobytu w Warszawie w Lipcu 1862 r. urządzono zamach na jego życie, aresztowania, rewizje były na porządku dziennym. Coraz to ktoś ubył z gromadki znajomych; żyłyśmy jak na wulkanie.”

 

Prezentowane materiały

  1. Spis osób zamordowanych lub ranionych w zamachach od 1861 roku do 1.IX.1864.

 

 

Rozdział III  >>>