Rozdział III150. rocznica powstania styczniowego

„W Styczniu 22 na 23 1863 r. wybuchło powstanie.”

„[...] wyprawiałyśmy ludzi z miasta, ale z jakimże rozdartym sercem! teraz, kiedy na śmierć prawie pewną szli. [...] Powstanie z konieczności rozpoczęło się na prowincji, w różnych stronach kraju, ale rząd pozostał w Warszawie; wszystkie więc rozporządzenia załatwiały się przez listy i trzeba było doskonale urządzić przesyłanie tych korespondencji aby nie wpadały w ręce wroga. Listy adresowały się u nas po części; [...] następnie listy te odnosiłam na kolej i wręczałam urzędnikowi, który do organizacji należał.”

 

Prezentowane materiały

  1. Pocztówki przedstawiające starcia oddziałów powstańczych (3 szt.)
  2. Doniesienie prasowe o starciach wojsk carskich z oddziałami powstańczymi zamieszczone w Kurierze Warszawskim z dnia 24.XII.1863 r.
  3. Grupa mężczyzn w strojach z okresu Powstania Styczniowego.
  4. Ulotki do Kozaków wzywające do przejścia na stronę powstańców.
  5.  Apel władz carskich w sprawie nielegalnej pożyczki narodowej.
  6. Kwity pożyczki narodowej.
  7. Notatka prasowa o aresztowaniu i skazaniu urzędnika poczty za współpracę z Rządem Narodowym.
Rozdział IV  >>>