Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Chopiniana – Chopin w dokumentach Archiwum Państwowego m.st. Warszawy” przygotowanej z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.


    Ekspozycja prezentuje wybrane dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i jego oddziałów zamiejscowych, które łączą się z imieniem genialnego pianisty i kompozytora. 
    Poza prezentacją materiałów archiwalnych dotyczących bezpośrednio osoby i życia Fryderyka Chopina, celem wystawy jest pokazanie różnych form kultywowania pamięci o nim i jego artystycznym dorobku.

     Wystawa składa się z sześciu działów tematycznych i prezentuje ponad 120 dokumentów: fotografii, akt urzędowych, map, wycinków prasowych, plakatów i afiszy.
     Pierwszy dział dotyczy miejsca urodzenia Fryderyka Chopina – Żelazowej Woli. Drugi niemal w całości wypełniają widoki Warszawy przedstawiające miejsca związane z młodzieńczym okresem życia kompozytora. Kolejny dział prezentuje pomniki Chopina. Czwarty przedstawia działalność instytucji i stowarzyszeń zajmujących się w przeszłości upamiętnianiem życia i twórczości Chopina. Piąty zawiera materiały dotyczące organizacji konkursów, festiwali i koncertów. Dział szósty jest poświęcony rocznicom i obchodom chopinowskim w Polsce.
      W opisach poszczególnych obiektów zawarto ich tytuł i miejsce przechowywania. Niektó- re zostały opatrzone cytatem z odręcznie sporządzonego dokumentu, wzbogacone fragmentem utworu literackiego lub opracowania

      Znaczna część prezentowanych materiałów jest nieznana i pokazywana po raz pierwszy, wszystkie zaś mają wartość źródła historycznego – są zabytkami kultury materialnej i stanowią świadectwo pamięci o naszym największym twórcy muzycznym.


       Z
apraszamy do obejrzenia ekspozycji.


Autor wystawy –
Marek Wojtylak

Realizacja internetowa – Justyna Bardoga

DALEJ