Wprowadzenie
Geneza syrenki
Dokumenty królewskie
Dokumenty miejskie...
...wojskowe i policyjne
Mapy
Konkurs 1915 r.
Według artystów
Pozostałe
Galeria
     
 Więcej wizerunków w Galerii

Wizerunek syreny zdobił dziewiętnastowieczne oraz dwudziestowieczne liczne mapy i plany miasta. Są one przechowywane w zespołach: Wydział Pomiarów Zarządu Budowy Kanalizacji i Wodociągów („Plany Lindleya”) oraz Kolekcja I map i planów Warszawy.