PROPAGANDA SUKCESU - CZAS PRZEŁOMU


_________________________________________________    Miarą skuteczności wszystkich działań rolnictwa trzeba uczynić wzrost produkcji towarowej, 1980, APW, KW PZPR Skierniewice, sygn. 2260-4 __________________________________________________
Jednym z naczelnych zadań jest umocnienie równowagi rynkowej, 1980, APW, KW PZPR Skierniewice, sygn. 2260-5

____________________________________________
Dziesięciolecie 1971-1980 przynosi wielki wzrost uprawnień socjalnych obywateli, 1980, APW, KW PZPR Skierniewice, sygn. 2260-8
_________________________________________________
Polska stanowi nasze wspólne dobro
, 1980, APW, KW PZPR Skierniewice, sygn. 2260-1


<--- POWRÓT

DALEJ --->