OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 
Rok 1945 oznaczał koniec działań wojennych. II wojna światowa dobiegała końca. Zaczynał się nowy czas — powrotów do domów, ale też czas niepewnej przyszłości wielu Polaków, o której zdecydowali uczestnicy konferencji jałtańskiej — Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Józef Stalin — nie licząc się z Rządem Polskim na Uchodźstwie.

Przyszłość ta miała przynieść istotne zmiany mające na celu stworzenie w Polsce ustroju socjalistycznego — reformę rolną, uderzającą w przedwojenne klasy posiadające i potencjalne zaplecze opozycji, bezwzględną rozprawę z przeciwnikami politycznymi nowej władzy, czemu służyły m.in. pokazowe procesy polityczne, jak choćby 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego przed sądem w Moskwie (VI 1945 r.).  

Nowa władza, nie przebierała w środkach represji — posługiwała się wymiarem sprawiedliwości, w tym Wojskowymi Sądami Rejonowymi, by skazywać żołnierzy WiN, NSZ czy ROAK na kary długoletniego więzienia i śmierci.

Kulminacja walki przypadła na okres między czerwcem 1946 r. (referendum ludowe) a styczniem 1947 r. (wybory do Sejmu Ustawodawczego), przynosząc zwycięstwo władzy ludowej dzięki „cudowi” nad urną wyborczą. Opozycji pozostawała wyłącznie droga wystąpień sejmowych, publikowanych w prasie codziennej, tyle że w wersji mocno okrojonej przez cenzurę bądź, w obawie przed pozbawieniem immunitetu poselskiego, oskarżeniem o zdradę i szpiegostwo oraz uwięzieniem, ustąpienie pola i … powrót na
emigrację. 
Stanisław Mikołajczyk, przywódca PSL, największej partii opozycyjnej, został zmuszony do ucieczki z Polski w październiku 1947 r.
___________________________________________
Oddziały wojska polskiego wkraczają do Warszawy, b.d., 
fot. NN, AAN, sygn. A. 7584

Tymczasem społeczeństwo polskie, wyniszczone przez wojnę i umęczone koszmarem okupacji angażowało się w proces odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych realizując Trzyletni Plan Odbudowy Gospodarczej.
____________________________________________
Pierwsze dni po wyzwoleniu Pragi 
ludność wraca do swoich domów, b.d., fot. NN, AAN, sygn. 7585

...


__________________________________________________
Pierwsza polska gazeta, b.d., fot. NN, AAN, sygn. F.443/7

<--- POWRÓT

DALEJ --->