OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?


________________________________________________________________________________
Dziesięć lat później  odsłonięcie pomników poległych stoczniowców w Gdańsku i ofiar grudnia 1970 r. w Gdyni, fotografie, 1980, APW, Zbiór Wiesława J. Wysockiego, sygn. 8


_______________________________________________________________________________________________
Plakat Grudzień 1970, wydany z okazji rocznicy wydarzeń na wybrzeżu autorstwa K. Janiszewskiej, 1980, APW,
Zbiór Wiesława J. Wysockiego, sygn. 33

<--- POWRÓT

DALEJ --->