OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

____________________________________________________________________
Niedziela czynu partyjnego, IX 1977 r., APW, KW PZPR Skierniewice, sygn. 1793
 
.

Z księgi zapisów i zaleceń Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk z lat 1974-1977.

Nie należy publikować żadnych informacji na temat katastrofy w kopalni „Katowice”, w której poniosło śmierć 
4 górników (17 VII 1974).[…]

Ze środków masowego przekazu należy eliminować informacje o licencjach nabywanych przez Polskę w krajach kapitalistycznych. Zapis obejmuje zarówno licencje już wdrożone, jak również nowo zawierane umowy licencyjne oraz wszelkie postulaty nabycia licencji. Można zwalniać jedynie krótkie wzmianki o powszechnie znanych wyrobach licencyjnych w rodzaju silników Leylanda, dźwigów Jones, samochodów FIAT autobusów Berliet, czy dotąd produkowanych magnetofonów Grundig, jednakże należy eliminować informacje o rozszerzaniu zakresu tych licencji.

Nie należy publikować żadnych informacji i danych, dotyczących zakupu mięsa i przetworów mięsnych w NRD. Można natomiast zwalniać zarówno ogólne informacje o imporcie mięsa, jak i szczególowe dane o konkretnych, zawartych już kontraktach (poza NRD). o ile oczywiście nie naruszają one innych przepisów cenzorskich.[…]

Nie należy podawać informacji o wielkości spożycia kawy w skali rocznej i kraju celem uniemożliwienia ujawnienia wielkości reeksportu kawy.

Nie należy dopuszczać do publikacji żadnych informacji o sprzedaży przez Polskę mięsa do ZSRR. Zapis jest przeznaczony wyłącznie do wiadomości zespołów cenzorskich (1976).

Wszelkie publikacje Stefana Kisielewskiego można zwalniać do druku po uprzedniej (każdorazowej) konsultacji 
z GUKPPiW. […]

Nie wolno dopuszczać jakichkolwiek prób obarczania Związku Radzieckiego odpowiedzialnością za śmierć polskich oficerów w lasach katyńskich.

Do czasu ustalenia terminu premiery nowego filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy pt. Człowiek z marmuru, wszelkie materiały (zapowiedzi, recenzje, wywiady, reportaże, informacje repertuarowe itp.) dotyczące tego filmu mogą być publikowane tylko po uzyskaniu przez redakcje akceptacji Wydziału Prasy, Radia i TV KC PZPR. Zalecenie jest przeznaczone wyłącznie do wiadomości cenzorów (II 1977). […]

cyt. za: Wiek XX, s. 302–303

<--- POWRÓT

DALEJ --->