OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

Nad Wisłą, nad Wisłą szeroką
Murarzy rozgwarzył się śpiew
I płynie piosenka murarska wysoko
I płynie przez noce i dnie.
O Nowej to Hucie piosenka,
O Nowej to Hucie melodia.
Jest taka prosta i piękna
I tak najmilsza z melodii.
O Nowej to Hucie piosenka,
O Nowej to Hucie są słowa.
Jest taka prosta i piękna
I nowa jak Huta jest Nowa.

                S. Chruślicki, Piosenka o Nowej Hucie


___________________________________________
Blok Demokratyczny to: wypełnienie planu

3-letniego...  plakat, b.d., AAN, MIP,
sygn. 830/ 3
_____________________________________________________________
Warszawa, Trasa W-Z, 1950 r. [w:] Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Warszawa 2009, s. 21

______________________________________
Mandat delegata na kongres Zjednoczeniowy
PPR i PPS, XII 1948 r., AAN, KC PZPR
_________________________________________________________________
Zaproszenie na Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, XII 1948 r., AAN, KC PZPR

<--- POWRÓT

DALEJ --->