OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża - utworzone w Gdańsku 29 kwietnia 1978 r. przez Andrzeja Gwiazdę, Antoniego Sokołowskiego i Krzysztofa Wyszkowskiego. Działali w nich również: Bogdan Borusewicz, Andrzej Bulc, Joanna Duda-Gwiazda, Jan Karandziej, Andrzej Kołodziej, Bogdan Lis, Maryla Płońska, Alina Pieńkowska, Tadeusz Szczepański, Anna Walentynowicz, Lech Wałęsa. Były niezależne od władz państwowych, broniły praw robotniczych i obywatelskich, zmierzały do odzyskania prawa do demokratycznego kierowania przez społeczeństwo państwem.

 

_______________________________________________________________________________________________________
Konfederacja Polski Niepodległej, deklaracja ideowa,  "Wolność i Niepodległość", 1979, APW, Zbiór Wiesława J. Wysockiego, sygn. 3

<--- POWRÓT

DALEJ --->