OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

_____________________________________
Do klasy robotniczej i ludzi pracy
w Gdańsku
 
odezwa KW PZPR, Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej oraz Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych, Gdańsk 15 XII 1970 r. APW, Archiwum Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
__________________________________________________________________
Dziesięć lat później 
odsłonięcie pomników polełych stoczniowców w Gdańsku i ofiar grudnia 1970 r. w Gdyni, fotografie, 1980, APW, Zbiór Wiesława J. Wysockiego, sygn. 8

____________________________________________________________________________________________
Dziesięć lat później - odsłonięcie pomników polełych stoczniowców w Gdańsku i ofiar grudnia 1970 r. w Gdyni,
fotografie, egzemplarze prasy, 1980, APW, Zbiór Wiesława J. Wysockiego, sygn. 8

<--- POWRÓT

DALEJ --->