OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

...

Jan Mućko oskarżony o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o wyborach do Sejmu PRL („kto pójdzie głosować na Bolka  2 kg słoniny, kto nie  20 dkg”)  fragment protokołu przesłuchania Jana Mućko z 18 X 1952 r. w Komendzie Milicji Obywatelskiej m.st. Warszawy, APW, zespół nr 656/III, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym  Delegatura Warszawska i Wojewódzka, sygn. akt I DKS 5857/52

 

Franciszek Wcisło znieważył rząd w osobie B. Bieruta, oraz przedstawił fałszywe wiadomości o warunkach bytowych mas pracujących  orzeczenie z 15 VI 1953 r. Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym uznające Franciszka Wcisło winnym rozpowszechniania  fałszywych wiadomości o warunkach bytowych mas pracujących oraz znieważenia obelżywymi wyrazami Rządu PRL w osobie przewodniczącego Rady Ministrów B. Bieruta i skazujące go na 12 miesięcy obozu pracy, APW, zespół nr 656/III, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym  Delegatura Warszawska i Wojewódzka, sygn. akt I DKS 4664/53

...

Rywałd k. Lidzbarka, 28 IX 1953, poniedziałek

Zgłosił się „pan w ceracie”, wysoki, przystojny mężczyzna, młody jeszcze, o twarzy bez wyrazu. Wykładam mu raz jeszcze moje stanowisko wobec dokonanego na mnie gwałtu. Zdumienie może budzić w ludziach przyzwyczajonych do praworządności, jak można na podstawie jednostronnej uchwały, dokonanej zaocznie, decydować o losach obywatela, wbrew Konstytucji i „Porozumieniu”.… Pan osłaniał bibułkami szyby moich okien, żeby kto nie dostrzegł Prymasa Polski. Tych okien nikt nie zdoła przed światem ukryć, i tak wszyscy będą wiedzieli, gdzie mnie więzicie.…

Rozpoczynam więc życie więźnia. Słowa tego używać nie można, gdyż otoczenie prostuje: to nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko 20 ludzi „w cywilu”. Nie opuszczają korytarza i w dzień, i w nocy; skrzypiące kroki słyszę przez cały dzień.

Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Zapiski więzienne

...

<--- POWRÓT

DALEJ --->