OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

_________________________________________________
Polonia zagraniczna, Polska i Świat zachodni 
plakat, b.d. [w:] Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
Warszawa 2009, s. 40
________________________________________________
Dlaczego nie wracamy 
plakat, b.d. [w:] Archwiwum Akt Nowych w Warszawie, Warszawa 2009, s. 40


Jerzy Raczykiewicz podejrzany o zmuszanie obsługi tramwajów do porzucenia pracy i wzięcia udziału
w wielkanocnych obrzędach religijnych 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1 III 1951 r. (faktycznie już Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy) skazujący Jerzego Raczykiewicza na rok więzienia za zmuszanie obsługi tramwajów do porzucenia pracy i wzięcia udziału w wielkanocnych obrzędach religijnych (uchylony przez Sąd Najwyższy), APW, sygn. I .1. K 428/50
Wacław Cichocki, Czesława Tokarska, Wacława Karska skazani na 3 miesiące (Cichocki i Tokarska) oraz miesiąc (Karska) obozu za niepoprawienie szpalty jednodniówki wydanej z okazji 1 Maja  „Tylko w Polsce Ludowej wolnej od wyzysku socjalistycznego (zamiast kapitalistycznego)  streszczenie sprawy przeciwko Tokarskiej Czesławie, Karskiej Wacławie, Cichockiemu Wacławowi z 12 VIII 1952 r. oskarżonym o niedopełnienie obowiązku należytego poprawienia szpalty jednodniówki wydanej z okazji 1 Maja poprzez nieumyślnie wstawienie słowa „socjalistycznego” zamiast „kapitalistycznego” i zmianę sensu politycznego zdania, APW, zespół nr 656/III, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym  Delegatura Warszawska
i Wojewódzka, sygn. akt I DKS 5161/52

<--- POWRÓT

DALEJ --->