OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

__________________________________________________
Karty Stanisława Karolkiewicza, Marka Majewskiego, Stanisława Trochimowicza z adnotacjami o represjach
i pomocy udzielonej przez KOR, Archiwum Henryka Wujca, Kartoteka osób represjonowanych za wydarzenia
w Ursusie, [1976]
___________________________________________________
"Apel do społeczeństwa i władz PRL". Informacja
o zawiązaniu KOR - ofiar represji w związku z wydarzeniami z 25 VI 1976 r., Archiwum Henryka Wujca, Dokument założycielski KOR


_________________________________________________________________________________________________________
Nakaz aresztowania Mirosława Piotra Chmielewskiego, oskarżonego o niszczenie torów kolejowych w Ursusie 25 VI 1976 r., sporządzony przez prokuratora Andrzeja Orlińskiego 

<--- POWRÓT

DALEJ --->