OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

          

_______________________________________________
Projekt konstytucji PRL z 22 VII 1952 r. z odręcznymi poprawkami naniesionymi przez Bolesława Bieruta, prezydenta RP, 1951 r., AAN, sygn. I/113

_______________________________________________
Godło Polski 
orzeł bez korony, b.d., AAN, MIP,
sygn. 843/1

<--- POWRÓT

DALEJ --->