OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 
Od 1968 r. sytuacja gospodarcza w Polsce stale się pogarsza, pojawiają się symptomy kryzysu. Władze państwowe decydują się na „manewr gospodarczy”  ograniczenie poziomu życia ludności w celu uzyskania środków na realizację programu inwestycyjnego. Konsekwencją tych działań było wyśrubowanie norm, spadek realnych płac, niedobory na rynku konsumpcyjnym, i ostatecznie decyzja o przywróceniu równowagi rynkowej przez wprowadzenie podwyżek cen. Informację o planowanych podwyżkach przekazał społeczeństwu Władysław Gomułka, I sekretarz KC PZPR, w sobotę wieczorem 12 grudnia 1970 r. w przemówieniu radiowo-telewizyjnym. Drożały artykuły codziennej konsumpcji (mięso i jego przetwory o 17,6%, kasza jęczmienna o 31%, makaron o 15%, ryby i przetwory rybne o 11,7%, mąka o 16,6%, dżemy o 36,2%), ale też obuwie skórzane, meble, motorowery i motocykle. Taniały natomiast towary rzadko zakupywane (telewizory, lodówki, pralki, maszyny do szycia, niektóre tkaniny, żarówki, lekarstwa). Reakcją na podwyżki cen były protesty i wiece — społeczeństwo domagało się od władz odwołania podwyżek, uregulowania systemu płac oraz odsunięcia od władzy osób odpowiedzialnych za tę decyzję (m.in. Władysława Gomułki, premiera Józefa Cyrankiewicza, wicepremiera Stanisława Kociołka). Wydawało się, że emocje społeczne opadną, a ludzie pogodzą się z nowymi cenami. Stało się jednak inaczej. Rozpoczęły się strajki i wystąpienia (1422 XII 1970 r.) stoczniowców oraz robotników z Gdańska, Gdyni, Elbląga, Słupska i Szczecina. Władze PRL-u zdecydowały się użyć broni przeciw manifestantom. Doszło do tragedii  zostało zabitych 
ok. 40 osób, ponad tysiąc raniono i ok. 3 tys. aresztowano.

Konsekwencją wypadków grudniowych 1970 r. były zmiany polityczne. Zwołane w trybie nadzwyczajnym plenum KC PZPR odsunęło Gomułkę od władzy, powierzając funkcję I sekretarza Edwardowi Gierkowi.


<--- POWRÓT

DALEJ --->