OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

           
____________________________________________________________________
Mandat delegata na Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, XII 1948 r., AAN, KC PZPR


___________________________________________
Struktura organizacyjna PZPR, b.d., AAN, KC PZPR

_______________________________________________
Projekt konstytucji PRL z 22 VII 1952 r. z odręcznymi poprawkami naniesionymi przez Józefa Stalina, 1951 r., AAN, sygn. I/112

<--- POWRÓT

DALEJ --->