OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

  

  _____________________________________________________________________

Materiały wyborcze kandydatów ubiegających się o mandat poselski w wyborach do Sejmu Ustawodawczego,
[1946], AAN, A/MIP, sygn. 830/1


Przemówienie Stanisława Mikołajczyka na posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego z 23 VI 1947 r.

Wnieśliśmy ten nasz wkład, służąc narodowi nawet wtedy, gdy likwidowano nas w radach narodowych, w Samopomocy Chłopskiej, w administracji, gdy rzucano obelgi, kłamstwa, aresztowano bezprawnie, bito, maltretowano naszych ludzi, cenzura nawet nie pozwalała ogłosić nekrologów naszych pomordowanych członków.

Z innych robi się szmaty ludzkie, plując na wszystko, co dla nich wczoraj było święte, inni występują w roli podskakiewiczów i neofitów, którzy za cenę posad, subwencji czy też bodaj łaskawego spojrzenia sprzedają duszę własną, godność i honor.  [...] Dlatego wołamy: Mniej zakłamania, mniej nienawiści, więcej serca, bo obolała jest dusza narodu polskiego.

Mamy tu do czynienia z konstrukcją rządu, w którym już nie tylko faktycznie, ale i formalnie PPR jest dysponentem kluczowych pozycji, decydujących o wolności obywatela, o gospodarstwie państwa i wychowaniu narodowym.

Wiek XX, s. 381–383

________________________________________________________________________________________________________________

Obwieszczenie prezydenta m.st. Warszawy Stanisława Tołwińskiego o uchwaleniu przez Sejm w dniu 22 II 1947 r. ustawy o amnestii 
i powołaniu przy wszystkich urzędach bezpieczeństwa komisji złożonych z przedstawicieli miejscowych rad narodowych i władz bezpieczeństwa, 3 III 1947 r., APW, sygn. A/VI P 19, nr 367

<--- POWRÓT

DALEJ --->