OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?


______________________________________________________________
58 rannych, setki aresztowanych, "Dziennik Polski", 12 III 1968 r., AAN,
Spuścizna Stanisława Grocholskiego, sygn. 370/3_______________________________________________________
Sankcje wobec studentów, "Dziennki Polski", 1 IV 1968 r., AAN,
Spuścizna Stanisława Grocholskiego, sygn. 370/2

<--- POWRÓT

DALEJ --->