OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

Żądania uchwalone przez Komitet Strajkowy im. A. Warskiego i Stoczni Remontowej w Szczecinie, 19 XII 1970 r.

Załogi stoczni. solidaryzujące się z robotnikami Wybrzeża, popierając ich słuszne postulaty do strajku okupacyjnego, Wysuwają następujące żądania:

1. Żądamy ustąpienia obecnej CRZZ, która nigdy nie występowała w obronie mas pracujących. Żądamy niezależnych Związków Zawodowych podległych klasie robotniczej.

2. Żądamy obniżki cen na artykuły spożywcze do wysokości z dnia 12 XII 1970 r.

3. Żądamy podwyżki płac o 30%.

4. Żądamy normalnej zapłaty za dni strajku.

5. Żądamy wyrównania strat poniesionych w związku ze strajkiem, a zwłaszcza otoczenia opieką matek i dzieci robotników, którzy zginęli w zajściach lub zostali kalekami.

6. Żądamy wypuszczenia na wolność robotników zatrzymanych w związku z zajściami i niewyciągania w stosunku do nich żadnych konsekwencji prawnych i służbowych.

7. Żądamy, aby w stosunku do Komitetów Strajkowych i uczestników strajku nie były stosowane żadne konsekwencje prawne i służbowe. W wypadku niespełnienia powyższego postulatu strajk będzie kontynuowany.

8. Żądamy nieingerowania sił zbrojnych w zakładach pracy i nieszargania honoru wojskowego poprzez przebieranie się milicji w mundury wojskowe.

9. Żądamy publicznego odwołania uchwały Rady Ministrów z dnia 17 XII 1970 r. o użyciu broni.

10. Żądamy ukarania winnych masakry robotników walczących o słuszną sprawę i bezwzględnego zakazu strzelania do bezbronnych mas pracujących.

11. Żądamy ukarania winnych, którzy dopuścili do obecnego kryzysu ekonomicznego kraju, niezależnie od zajmowanego stanowiska w Partii iw Rządzie.

12. Żądamy cofnięcia nazwania robotników chuliganami w prasie, telewizji i radiu i ukarania tych, którzy nas tak nazwali. Ludzie pracy zmuszeni byli do zademonstrowania swojej racji bytu.

13. Żądamy ograniczenia i zrównania zarobków pracowników aparatów Partyjno-Rządowych do średnich zarobków w przemyśle.

14. Żądamy zrównania cen posiłków wydawanych w kasynach MO i KW do cen ogólnie obowiązujących
w kraju.

15. Żądamy stworzenia odpowiednich warunków do zwiększenia budownictwa mieszkaniowego oraz sprawiedliwego rozdziału mieszkań bez ulg dla uprzywilejowanych grup społecznych.

16. Żądamy zmniejszenia aparatu administracyjnego do rozsądnych granic.

17. Żądamy zniesienia blokady telekomunikacyjnej miasta Szczecina.

18. Żądamy stałych i rzetelnych informacji o sytuacji gospodarczej i politycznej kraju przez rod ki masowego przekazu w programach ogólnopolskich.

19. Nic przystąpimy do pracy, o ile nasze żądania nie zostaną załatwione przez Rząd i nie zostaniemy o nich poinformowani przez środki masowego przekazu w programie ogólnopolskim.

20. Domagamy się przyjazdu posłów Ziemi Szczecińskiej na Sejm, z generałem Jaruzelskim na czele, w celu załatwienia naszych słusznych żądań.

21. My, Stoczniowcy, odcinamy się od wszelkich wystąpień politycznych i antypaństwowych, a charakter naszego wystąpienia jest wyłącznie ekonomiczny.

Po spełnieniu naszych żądań przystąpimy do rzetelnej i uczciwej pracy.

cyt. za: Historia dla maturzysty. Wiek XX, s. 302–303 (dalej: Historia)

<--- POWRÓT

DALEJ --->