OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 


____________________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie wyroku na uczestnikach wydarzeń z 28 VI 1956 r. w Poznaniu, oskarżonych o zabójstwo policjanta w trakcie 
starć z siłami bezpieczeństwa, 16 X 1956 r., fot. NN, AAN, Spuścizna Stanisława Grocholskiego, sygn. 1849

Poznański Czerwiec 1956 (Czerwiec ’56) — pierwszy w PRL protest robotników przeciw totalitarnej władzy — strajk generalny 
i demonstracje uliczne z końca czerwca 1956 r. w Poznaniu, krwawo stłumione przez wojsko i milicję. U ich źródeł znalazły się: powszechne przekonanie, że poziom życia w latach 50. był niższy niż przed wojną, krytyka niesłusznie pobieranego przez 
trzy lata podatku od przodowników pracy i pracowników akordowych, niedotrzymanie umów dotyczących naliczania wynagrodzenia za nadgodziny.


______________________________________________________________________________________________________________
Wiec na placu Defilad w Warszawie z udziałem Władysława Gomułki, I sekretarza KC PZPR, oraz ok. 400 000 osób wyrażających poparcie dla reform polskiego października, ale też domagających się zwolnienia z więzienia kardynała Wyszyńskiego
symbolem zmian było m. in. niedopuszczenie do głosu Konstantego Rokossowskiego oraz oddanie mikrofonu Lechosławowi Goździkowi, jak również odśpiewanie Gomułce chóralnie "Sto lat", 24 X 1956, fot. NN, AAN, Spuścizna Stanisława Grocholskiego, sygn. 1849

<--- POWRÓT

DALEJ --->