OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO ?

 

Rząd Jedności Narodowej - rząd powołany 28 VI 1945 r. na podstawie porozumienia zawartego w Moskwie między Krajową Radą Narodową a politykami emigracyjnymi, skupionymi wokół Stanisława Mikołajczyka i Stronnictwa Ludowego, w składzie: premier Edward Osóbka-Morawski (PPS), wicepremier minister ds. ziem odzyskanych Władysław Gomułka (PPR), wicepremier minister rolnictwa i reformy rolnej Stanisław Mikołajczyk (PSL), uznany 5 VII 1945 r. przez USA, a także inne państwa koalicji antyhitlerowskiej, aczkolwiek de iure jedyną legalną władzą RP pozostawał nadal rząd RP na uchodźstwie.

.
.
.
.
.

.

______________________________________________________________________
PKWN 
Rząd Tymczasowy. rzad Jedności Narodowej to zwycięska droga demokracji 22 VII 1944-22 VII 1945, AAN, A/MIP, sygn. MIP 839/7

 

_________________________________________________
Odezwa Stronnictwa Ludowego do chłopów zaprzeczająca plotkom rozsiewanym przez
wroga o przeprowadzeniu kolektywizacji przez rząd, 20 V 1946 r., AAN, A/MIP,
sygn. 827/18
_________________________________________________
Kalendarzyk reformy rolnej 
afisz, b.d., AAN, A/MIP, sygn. 825/1

<--- POWRÓT

DALEJ --->