PROPAGANDA SUKCESU - CZAS PRZEŁOMU


____________________________________________________________________________________________________
Pogrzeb Grzegorza Przemyka w Warszawie, 19 V 1983 r., fot. NN, AAN, Spuścizna Stanisława Grocholskiego, sygn. 293


Pojęcie godności człowieka nie daje się określić przy pomocy definicji. Godność człowieka jest wartością, którą się widzi i czuje, ale o której trudno jest mówić. Można jednak naprowadzić uwagę na tę wartość, wskazując na jej kontekst. Kontekstem są prawa człowieka. Godność człowieka przejawia się przez prawa, które człowiekowi przysługują.

J. Tischner, Etyka Solidarności, Paryż 1982, s. 77.


<--- POWRÓT

DALEJ --->