Wprowadzenie
Geneza Osi
Pałac Saski
Ogród Saski
Okres zaborów
20-lecie międzywojenne
II wojna światowa
Grób Nieznanego Żołnierza
   
 

GRB NIEZNANEGO ONIERZA

Znajdujcy si na placu Pisudskiego Grb Nieznanego onierza jest jedynym zachowanym elementem paacu Saskiego.

Pomnik powsta w 1925 roku dla uczczenia pamici polegych w walce o niepodlego. Projekt wykona rzebiarz Stanisaw Ostrowski przy wsppracy metaloplastyka Henryka Grunwalda. Symboliczny grobowiec umieszczono pod rodkowymi arkadami kolumnady paacu Saskiego. 2 listopada 1925 roku do Grobu zoono zwoki bezimiennego onierza i wmurowano urny z ziemi przywiezion z czternastu pl bitewnych. Od strony Ogrodu Saskiego pomnik przesaniay stylizowane kraty, na ktrych umieszczono motywy ora, Krzya Virtuti Militari i Krzya Walecznych.

Prace przy paskorzezbach Grobu Nieznanego onierza, Zbir Korotyskich, sygn. Nr zesp. 201, sygn. I/128Bilet wstpu na uroczystos zoenia zwok bezimiennego onierza, Zbir Korotyskich, nr zesp. 201, sygn. I/129

Arkady mieszczce Grb Nieznanego onierza przetrway drug wojn wiatow, umoliwiajc jego szybk odbudow. Strzaskan pyt grobow zastpiono now, na ktrej umieszczono stale poncy znicz. Na supach arkad umieszczono tablice z nazwami pl bitewnych z lat drugiej wojny wiatowej. Trzy ozdobne kraty od strony Ogrodu Saskiego zawieraj przedstawienia Krzya Virtuti Militari, Krzya Grunwaldu i Krzya Walecznych. Odbudowany Grb Nieznanego onierza przekazano miastu w maju 1946 roku.

Bilet wstpu na naboestwo w dniu zoenia zwok bezimiennego onierza, Zbir Korotyskich, nr zesp. 201, sygn. I/129Grb Nieznanego onierza w latach midzywojennych, Zbir Korotyskich, sygn. Nr zesp. 201, sygn. I/128Grb Nieznanego onierza od strony Ogrodu Saskiego. Kolumnada paacu Saskiego, Zbir Otwarty fotografii XX wieku, nr zesp.1950, sygn. III-216Grb Nieznanego onierza pod kolumnada paacu Saskiego, Zbir Otwarty fotografii XX wieku, nr zesp.1950, sygn. III-199
Zniszczona kolumnada paacu Saskiego, Zbir Otwarty fotografii XX wieku, nr zesp.1950, sygn. III-428Grb Nieznanego onierza w 1945 roku, Zbir fotografii warszawskich Wiesawa Osicy, nr zesp. 2896, sygn. 8Grb Nieznanego onierza w 1973 r., Zbir pocztwek po 1945, sygn. 874Grb Nieznanego onierza w 1973 r., Zbir pocztwek po 1945, sygn. 876