POCZĄTEK KOŃCA


_______________________________________________________________________________________________
"Tygodnik Polski" 
pismo wolnych Polaków w Austrii i Nowej Zelandii, Melbourne komentujące najnowsze wydarzenia w Polsce, 2128 I 1989 r., AAN, Spuścizna Stanisława Grocholskiego, sygn. 1084

Może po upływie dwudziestu lat Polacy wreszcie się uwolnią od masochistycznej pasji niszczenia pamięci o jednym z najważniejszych wydarzeń swojej najnowszej historii, jeśli nie jednego z ważniejszych w historii Europy: Okrągłego Stołu?

A. Boniecki, „Tygodnik Powszechny”, nr 6 z 8 lutego 2009 r.


<--- POWRÓT

DALEJ --->