POCZĄTEK KOŃCA


_______________________________________________________________________________________
A mury runą - tekst J. Kaczmarskiego, APW, Archiwum Zakładowe Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

<--- POWRÓT