POCZĄTEK KOŃCA


______________________________________________________________________________________________________
Ulotki wyborcze kandydatów Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", 1989, APW, Archiwum Zakładowe Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"

<--- POWRÓT

DALEJ --->