POCZĄTEK KOŃCA


__________________________________________________________________________________________________________
Ulotki wyborcze kandydatów niezwiązanych z "Solidarnością", ubiegających się o mandat poselski w wyborach w 1989 r., APW, Archiwum Zakładowe Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

<--- POWRÓT

DALEJ --->